เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Knowledge and Skills Requirement for IoT Developer”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา ทสคพ 447 ระบบเชิงฝังตัวและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Embedded Systems and Internet of Things) จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Knowledge and Skills Requirement for IoT Developer” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอานนท์ หม้อสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีอีเอสอาร์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาด้านอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา