เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยาย Masterclass ในหัวข้อด้าน Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) และ Artificial Intelligence (AI)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายเสริมทักษะความรู้ (Masterclass) ในด้าน Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) และ Artificial Intelligence (AI) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิชิต ชัยดรุณ ตำแหน่ง Senior Lecturer จาก Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ ณ ห้อง Lab 105 ชั้น 1 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การจัดบรรยายครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ National University of Singapore ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ National University of Singapore เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิเช่น Student Exchange, Staff Exchange, Arts and Humanities เป็นต้น