หลักสูตรอบรม Data Science and Big Data Analytics (IT655)

January 30, 2020 to January 31, 2020 09.00 - 16.00

Link at:  https://www2.ict.mahidol.ac.th/retraining/CourseList.aspx

Share:
  • 1
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    1
    Share

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish