คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Managing ICT Projects to Success with Kanban

31 ตุลาคม 2019 to 1 พฤศจิกายน 2019 09.00 น. - 16.00 น.

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Managing ICT Projects to Success with Kanban เพื่อเรียนรู้แนวคิดการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบและชาญฉลาด ด้วยวิธีแบบ Kanban

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ศ. ดร. ศุภชัย  ตั้งวงศ์ศานต์
ที่ปรึกษาคณะ ICT  อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร SIPA และอดีตรองอธิการบดีฝ่าย IT มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรม :  วันพฤหัสฯ ที่ 31 ตุลาคม และ วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562  เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 12 ชั่วโมง)
ค่าลงทะเบียน :  ราคาพิเศษ  4,900 บาท สำหรับ 15 ท่านแรกที่ลงทะเบียนและชำระเงิน
อัตราปกติ ท่านละ 5,900 บาท
ลงทะเบียน Online : www.ict6sigma.net
Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish