เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “Alumni Experience Sharing 2023”

วันที่ 22 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมเสวนา “Alumni Experience Sharing 2023” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพันธ์ทิพย์ โกกิลานนท์ Community Lead, Microsoft Thailand ศิษย์เก่า ICT รุ่น 13 คุณโชติรส ปรมีศณาภรณ์ Deputy Managing Director, Wealthy Moggie Innovation Co., Ltd. ศิษย์เก่า ICT รุ่น 11 คุณณัฐวิชช์ โรจน์เจริญปรีดา Solutions Architect, Amazon Web Services ศิษย์เก่า ICT รุ่น 11 และคุณณัฐ เจนกิติวรพงศ์ Engineering Analyst, Google ศิษย์เก่า ICT รุ่น 11 เป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านเทคโนโลยี ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ ทั้งในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) โดยมี ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ เป็นพิธีกรดำเนินการเสวนา และ ดร.ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและระบบ ร่วมให้การต้อนรับศิษย์เก่า ณ ห้อง IT311 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา