เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานรุ่นนักศึกษาชั้นปี 1 หลักสูตร ICT นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานรุ่นนักศึกษาชั้นปี 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลาน Innovative Space คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การเลือกตั้งประธานรุ่นนักศึกษาชั้นปี 1 ในปีนี้ มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง จำนวน 3 ทีม โดยผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า ทีม 2 ประกอบด้วย  นายนายณัชพล มิ่งมหาพันธ์ (ประธาน) นายณภัทรกฤชษ์ อัศวโรจน์พาณิช (รองประธาน) นางสาวอรจิรา ก่อศักดิ์ไพศาล และ นายปฏิภาณ ตั้งมงคลไพศาล(เลขา) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานรุ่นนักศึกษาชั้นปี 1 รุ่น 20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565