เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีเปิดการแข่งขัน “ICT X DST Cup 2022” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและหลักสูตร และรองประธานคณะกรรมการกำกับกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาภายในคณะ “ICT X DST Cup 2022” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายเดชบดี เวทสิริกุล ประธานนักศึกษาชั้นปี 4 รุ่น 17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ในฐานะประธานจัดกิจกรรมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ ณ ลาน Innovative Space คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาภายในคณะ “ICT X DST Cup 2022” ประจำปีการศึกษา 2565เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของทั้ง 2 หลักสูตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย โดยมีกำหนดการจัดการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2566 จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล บาสเกตบอล แชร์บอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sport) อาทิ Valorant, ROV และ Overwatch