เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 : บุคลิกภาพโดนใจ สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งานที่ชอบ”

วันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 : บุคลิกภาพโดนใจ สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งานที่ชอบ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุธินี อุทัยวงศ์ อดีตเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรชั้นนำระดับมหาชน เจ้าของแฟนเพจ MC Beam by Fahever และเจ้าของธุรกิจ SMEs ในนาม Fahever Group เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพในการสมัครงานและแนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) โดยมี คุณอมรรัตน์ ฉายรัตน์ รองคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง และคุณแสงเดือน พรพนมชัย รักษาการหัวหน้างานการศึกษา ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ณ ห้อง IT310 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม “อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 : บุคลิกภาพโดนใจ สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งานที่ชอบ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบการศึกษา ที่คณะฯ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีแนวทางในการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งานจริง