อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กรด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 14

14 กันยายน 2017
15 กันยายน 2017
9.00 - 16.00

เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560

21 กันยายน 2017
9.00 - 16.00

เรียน  ผู้บริหาร คณาจารย...   รายละเอียด

โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กรด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 15

5 ตุลาคม 2017
6 ตุลาคม 2017
9.00 - 16.00

โครงการอบรมหลักสูตรพลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 : ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CS6

18 ตุลาคม 2017
20 ตุลาคม 2017
13.00 - 17.00

สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม CSR

12 พฤศจิกายน 2017
10.00 - 13.00

สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล...   รายละเอียด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันมหกรรมคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Quality Fair 2017

28 พฤศจิกายน 2017
9.00 - 16.30

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันมห...   รายละเอียด

ตัวป่วน ชวนขีด เขียน เรียน ระบาย สีน้ำ สไตล์… ครูโกศล

30 พฤศจิกายน 2017
13.30 - 16.30

นักสร้างสุขคณะ ICT ขอเชิ...   รายละเอียด

The 2017 ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Contest

21 ธันวาคม 2017
23 ธันวาคม 2017
08:00 - 17.00

MUICT Sport Day 2018

8 มกราคม 2018
8 มกราคม 2018
9.30 a.m. - 3.30 p.m.

โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กรด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 16

18 มกราคม 2018
19 มกราคม 2018
9.00 - 16.00

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand