เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “Field Trip: Ban Rong Huad Community, Nakhonchaisri, Nakhonpathom” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน พร้อมด้วย Mr. Peter Chien อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ และ Chinese Activities Leader จัดกิจกรรม “Field Trip: Ban Rong Huad Community, Nakhonchaisri, Nakhonpathom” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวน 41 คน โดยมีคุณสิริลักษณ์ อินเสือ ประธานกลุ่มสตรีตำบลงิ้วราย และทีมงาน บรรยายให้ความรู้ในการทำผ้ามัดย้อม และข้าวต้มมัด ณ ชุมชนบ้านโรงหวด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

กิจกรรม “Field Trip: Ban Rong Huad Community, Nakhonchaisri, Nakhonpathom” เป็นกิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมฯ ร่วมกัน