เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวคิด “Data-Driven Dashboard for MUx System” ในงาน “Hackathon Showcase Day”

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวคิด “Data-Driven Dashboard for MUx System” ในงาน “Hackathon Showcase Day” ภายใต้โครงการ “University Data Driven Idea Challenge for Digital Transformation in Higher Education ประเทศไทย” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายปฏิพัทธ์ ชิวปรีชา นายปราชญ์  ชัยศิริ และนางสาววรมน เจริญสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและระบบ เป็นผู้พัฒนาผลงาน และมีอาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งการนำเสนอแนวคิดในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลพิเศษ TOP ต่อยอดทางธุรกิจ จากผลงานที่ร่วมนำเสนอทั้งหมด 6 ผลงาน จาก 6 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ผลงาน “Data-Driven Dashboard for MUx System” เป็นผลงานที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดแนวคิดเกี่ยวกับการทำ Data Driven โดยใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธ์ด้านบทเรียนออนไลน์ ด้วยการใช้ Microsoft Power Platform เช่น Power BI เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันชั้นนำของแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศไทย ซึ่งในครั้งนี้  คณะฯ ได้รับการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศจากระบบ MUx Mahidol University Extension กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำเสนอแนวคิดดังกล่าว