เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัด “โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม MUICT-AST The Series ที่สุดแห่งปี 2566” หัวข้อ “Fundamental of Usability Testing”

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัด “โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม MUICT-AST The Series ที่สุดแห่งปี 2566” สัปดาห์ที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “Fundamental of Usability Testing” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 38 คน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

“โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม MUICT-AST The Series ที่สุดแห่งปี 2566” เป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการที่คณะ ICT จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 –     วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ จำนวน 7 หัวข้อ ดังนี้
• สัปดาห์ที่ 1 หัวข้อ Introduction to Chinese และ Introduction to English
• สัปดาห์ที่ 2 หัวข้อ Fundamental of C Programming และ Introduction to Cybersecurity
• สัปดาห์ที่ 3 หัวข้อ Computer Networks และ Fundamental of UX/UI Design
• สัปดาห์ที่ 4 หัวข้อ Fundamental of Usability Testing