เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้า 2 รางวัลในงาน “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ประจำปี 2563 (Mahidol Quality Fair 2020)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ประจำปี 2563 (Mahidol Quality Fair 2020) ในหัวข้อ Agile Organization รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล และขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน “ประสานพลังสู้ PM2.5 : การพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาคมศาลายา” ที่ได้รับรางวัล TEAM GOOD PRACTICES AWARDS พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว นอกจากนี้บุคลากรของคณะฯ ได้ส่งผลงานเป็นจำนวนทั้งหมด 11 ผลงาน และได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลจำนวนทั้งหมด 2 รางวัล จากการเข้าร่วมการส่งผลงานในประเภท Oral Presentation  และประเภท Poster Presentation ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลงานที่ได้รับรางวัล ประเภทการนำเสนอ Oral Presentation ได้แก่ 

    •  ถูกต้อง-เร็ว-ครบ-ชัด ด้วย ICT Teaching Calendar and Payment โดย คุณศิริพร โรจนโกศล คุณปราชญ์  ชัยศิริ คุณปฏิพัทธ์ ชิวปรีชา คุณพิจิตรา สิริศรีสัมพันธ์ คุณพรชนก พงษ์สิทธิผล และคุณสุดารัตน์ ชุติลิมปชาติ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาท)

ผลงานที่ได้รับรางวัล ประเภทการนำเสนอ Poster Presentation ได้แก่

    • เพิ่มประสิทธิภาพการลา แบบ Lean ด้วยระบบ e-Leave (2 ภาษา) โดย คุณพิพัฒพงษ์ นิยมมั่งมี คุณกานต์ เลี่ยมรักษ์ คุณธนากรณ์ กันนิกา และคุณวันวิสาข์ บัวบาน ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท)