เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลชนะเลิศ “สร้างคนต้นแบบ” ในงาน “มหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่ (HEALTHY MAHIDOL in New Normal)”

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) พร้อมด้วย คณะทำงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน เข้ารับรางวัลชนะเลิศ “สร้างคนต้นแบบ” จาก “กิจกรรม MUICT 6 Million Kcal, Let’s move Charity! คุณขยับ = (เท่ากับ) ให้” ในงาน “มหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่ (HEALTHY MAHIDOL in New Normal)” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัล และเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ ห้องโถงรับรอง อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Page: Healthy Mahidol

รางวัลชนะเลิศ “สร้างคนต้นแบบ” เป็น 1 ใน 4 รางวัลด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมนำคนมหิดลให้มีสุขภาพดี ยั่งยืนสู่วิถีอนาคตใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทสร้างแรงบันดาลใจ รางวัลประเภทสร้างคนต้นแบบ รางวัลประเภทสร้างสังคมสุขภาพดี และรางวัลประเภท Popular Vote

กิจกรรม “มหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่ (HEALTHY MAHIDOL in New Normal)” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเครือข่าย ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN Working Group Committee) มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมกลไก พัฒนาศักยภาพ และสุขภาวะของกลุ่มนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การเป็นแกนนำองค์กรสุขภาวะต่อไป