เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัด “โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม MUICT-AST The Series ที่สุดแห่งปี 2567” หัวข้อ “Introduction to Business Process Management” และ “Fundamental of Usability Testing”

วันที่ 20 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัด “โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม MUICT-AST The Series ที่สุดแห่งปี 2567” สัปดาห์ที่ 2 ในหัวข้อ “Introduction to Business Process Management” และ “Fundamental of Usability Testing” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และ ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 2 หัวข้อ รวมจำนวน 113 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings
 
“โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม MUICT-AST The Series ที่สุดแห่งปี 2567” เป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการที่คณะ ICT จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 รวมระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยการอบรมในครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ในหัวข้อ Getting to know React และ Intro to User Experience Design (UX)