เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

บุคลากร ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบ Poster Presentation (ด้าน เยาวชน) ในงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม Mahidol University Social Engagement Forum (MUSEF) 2021

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผลงานเรื่อง “โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัทธยม) (MUICT-Kanchanapisek School Project)” ของคุณเด่น ทัพซ้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบ Poster Presentation (ด้าน เยาวชน) ในงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564 Mahidol University Social Engagement Forum 2021 หรือ MUSEF 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบ Virtual Conference

งานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม (MUSEF 2021) จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ในการเแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการผลักดันกระบวนการเชิง Policy Advocacy เพื่อสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการนำผลงานวิจัยไปสู่การเป็นนโยบายพัฒนาสังคมไทยให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณเด่น ทัพซ้าย ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานรูปแบบ Poster Presentation (ด้าน เยาวชน) ในงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564 และขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาผลงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้