เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

Professor Dr. Peter Fereed Haddawy ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาบรรณาธิการอาวุโส ในวารสาร Radiology: Artificial Intelligence

Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาบรรณาธิการอาวุโส ในวารสาร Radiology: Artificial Intelligence (https://pubs.rsna.org/journal/ai) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จัดอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal & Country Rank คุณภาพระดับ Quartile 1 ในสาขา Artificial Intelligence, Radiological and Ultrasound Technology และ Radiology, Nuclear Medicine and Imaging ซึ่งวารสารดังกล่าว นำเสนอการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ด้านการประมวลผลภาพในเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์