เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “The Senior Project 2023 Proposal Presentation” ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักศึกษา ICT หลักสูตรนานาชาติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “The Senior Project 2023 Proposal Presentation” ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีนักศึกษาร่วมนำเสนอโครงงานวิจัย จำนวนกว่า 57 ผลงาน ณ ห้องเรียนชั้น 3 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
“The Senior Project 2023 Proposal Presentation” เป็นหนึ่งกิจกรรมในรายวิชา โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี (Senior Project) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ เพื่อสร้างสรรค์ รวมถึงต่อยอดโครงงานวิจัยของตนเอง ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นในอนาคต