เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Smart & Precision IoT Solution Agriculture” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร DST ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ พร้อมด้วย ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Smart & Precision IoT Solution Agriculture” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสว่างพงษ์ หมวดเพชร เจ้าของธุรกิจ Komomi Co., Ltd. ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตกล่องควบคุมการเพาะปลูกพืช ที่ทำงานควบคู่กับ Application บนสมาร์ทโฟน เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้เชิงลึกในการทำเกษตรอัจฉริยะ มาบรรยายเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams