เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดบริการด้านสุขภาพให้สำหรับนักศึกษาโดยมีบริการทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ครอบคลุมนักศึกษาทุกวิทยาเขต โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานพยาบาลในสังกัดได้ที่เว็บไซต์
https://op.mahidol.ac.th/sa/health_unit

อย่าลืม!! แสดงบัตรนักศึกษา (มหาวิทยาลัยมหิดล / คณะ ICT ม.มหิดล ) และบัตรประชาชนทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์

ติดต่อสอบถาม : งานกิจการนักศึกษา คณะ ICT ม.มหิดล โทร. 02-441-0909 ต่อ 147 / 169