เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดบริการหอพักนักศึกษาชาย และหอพักนักศึกษาหญิง ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา  โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเข้าอยู่หอพักได้ที่ website : http://www.muhome.mahidol.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-9116