เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นชาย มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุครบกำหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามหมายเรียกจากหน่วยงานราชการ อำเภอ/กิ่งอำเภอ/เขต ตามภูมิลำเนาทหาร แต่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือเรียกว่า “ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร” นั้น

งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานเพื่อขอผ่อนผันฯ ไปยังกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลโดยนักศึกษาชาย ที่มีอายุครบกำหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน มีสัญชาติไทย ไม่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 ยื่นหลักฐานเพื่อขอผ่อนผันในช่วงเดือนตุลาคม (ของทุกปี) ก่อนปีเข้ารับการตรวจเลือก ดังนี้

ยื่นหลักฐาน electronic file เพื่อขอผ่อนผัน ที่ noppawan.ral@mahidol.edu (คุณนพวรรณ # ดูแลสวัสดิการนักศึกษา) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ยื่นหลักฐานเพื่อขอผ่อนผัน ทางไปรษณีย์ (กรณีเอกสารได้รับการตรวจสอบแล้ว) ที่
คุณนพวรรณ ระลึกมูล [งานการศึกษา]
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
[งานการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล]

ติดตามข่าวสาร และ Download แบบฟอร์มได้ที่ :

https://op.mahidol.ac.th/sa/studentsoldier

กรณีมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม : งานกิจการนักศึกษา คณะ ICT ม.มหิดล

02-441-0909 ต่อ 147 /169