เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการจัดอันดับเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของประเทศไทย จาก Research.com

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ Professor Dr. Peter Haddawy รองคณบดีฝ่ายวิจัย ในโอกาสที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของประเทศไทย จาก Research.com

Research.com เป็นเว็บไซต์ด้านการศึกษาชั้นนำสำหรับนักวิจัยทั่วทุกมุมโลก ที่รวบรวมเว็บไซต์สำหรับการวิจัยในด้านต่างๆ และนำเสนอข้อมูลของผลงานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งการจัดอันดับของ Research.com จะอิงตามเมตริกดัชนี D (Scientist’s D-index) และ Bibliometric ของงานวิจัยที่รวบรวมจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยการคัดเลือกนักวิจัยจากทั่วโลกกว่า 166,880 คน จากฐานข้อมูลนักวิจัยที่อยู่ใน OpenAlex และ CrossRef ซึ่งจะเลือกจัดอันดับเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่มีเมตริกดัชนี D อย่างน้อย 30 สำหรับการตีพิมพ์ทางวิชาการในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภายในประเทศไทยได้ที่ https://research.com/scientists-rankings/computer-science/th หรือดูข้อมูลการจัดอับดับทั้งหมดได้ที่: https://research.com/