เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร DST

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT เป็นประธานเปิดพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ประจำคณะ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1 เข้าร่วมงานพิธีดังกล่าวฯ ในรูปแบบ onsite ณ ลาน Innovative Space คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

งานพิธีไหว้ครู จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ได้มีโอกาสรับมอบนักศึกษาเข้าเป็นศิษย์ และพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาของคณะฯ ได้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งมอบความรัก และความปรารถนาดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา โดยในลำดับแรก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาทกับนักศึกษา จากนั้นเป็นการกล่าวคำไหว้ครูจากตัวแทนนักศึกษา การรับมอบพานดอกไม้ การผูกข้อมือต้อนรับนักศึกษา และในลำดับสุดท้าย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร้องเพลงเทิดพระนามมหิดลร่วมกัน