เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ในโอกาสเข้าแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมบ้านและสวน

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) พร้อมด้วย รศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ ที่ปรึกษาคณบดี ผศ.ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ นายธมกร เจียมรชดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. ดารณี หอมดี กรรมการสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) คุณขนิษฐา ประสารสุข ผู้จัดการสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณกฤษฏา อัจฉริยะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดียร์แวร์ ซิสเต็มส์ จำกัด คุณสร้างรัฐ หัตถวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด และ คุณอำนวย ฉิมอินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กซ์เช้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (Xsense) ในโอกาสเข้าแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมบ้านและสวน ประกอบด้วย นายพิชญุตม์ เงินนิ่ม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 นายธนวัฒน์ รัตนความดี นายสิริเชษฐ์ นนธิจันทร์ นายยุทธพิชัย พรมนอก และ นายชัยทัศน์ มีสมศักดิ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล Top Score หมวด Server Programming และหมวด Presentation จากการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 17 (TESA Top Gun Rally 2023) เมื่อวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อยอดผลงานนี้ในอนาคตร่วมกัน ณ ห้องประชุม A2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา