เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) นำนักศึกษาหลักสูตร ICT นานาชาติ เข้าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3D Printing เบื้องต้น ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ทสคพ 486 เทคโนโลยีของข้อมูลสื่อหลายแบบ (ITCS 486 Multimedia Data Technology) นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) เข้าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3D Printing เบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนมภูมิ เฟื่องฟุ้ง เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และทีม ให้การต้อนรับ แนะนำเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือ 3D Printing ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3D Printing เบื้องต้น ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3D Printing ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือ 3D Printing และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไปได้