เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

บุคลากรคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัล “Best Shot of Digital Lifestyle” ในการประกวดภาพถ่าย DCU ปัญญาของแผ่นดิน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ในโอกาสเข้ารับรางวัล “Best Shot of Digital Lifestyle” พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท ในผลงานภาพถ่าย “We Mahidol App ชีวิตง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว” จากคุณวันทนีย์ สุรพิบูล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย Corporate Banking 2 Client Coverage 2.5 ธนาคารไทยพาณิชย์ ในงานพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการ โครงการประกวดภาพถ่าย “DCU ปัญญาของแผ่นดิน (Digital Convergence University to Wisdom of the Land)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณโถงอาคารชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

ผลงานภาพถ่าย “We Mahidol App ชีวิตง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว” เป็นหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล “Best Shot of Digital Lifestyle” จากการประกวดภาพถ่าย “DCU ปัญญาของแผ่นดิน (Digital Convergence University to Wisdom of the Land)” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้มีการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา