เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

งาน Bluebik Career Day และโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี 2565 จากบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Bluebik Career Day

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00-13.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom)
วิธีการเข้าร่วม: สมัครผ่านทาง QR Code ภาพด้านล่าง หรือทาง https://bit.ly/39uDCsC ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2564

 

Bluebik Internship Program 2022

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • Data Consultant Intern
 • Data Engineer / Data Scientist Intern
 • Software Engineer Intern
 • Quality Assurance Intern
 • Project Coordinator Intern
 • Project Management Office Consultant Intern
 • Management Consulting Accelerator Program #2 (Consultant Intern)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือนักศึกษาจบใหม่ในสาขาบริหารธุรกิจภาคสถิติ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเข้าร่วมโครงการ 5 วัน/สัปดาห์
 • มีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีทักษะทางภาษาไทย และภาษาอังกฤษในระดับดี

ระยะเวลาการรับสมัครและการฝึกงาน

 • รับสมัคร: 9 ส.ค. – 13 ธ.ค. 2564
 • ทำแบบทดสอบเบื้องต้น: 17 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 2564
 • สัมภาษณ์: 10 ม.ค. – 11 ก.พ. 2565
 • ประกาศผล: 16 – 23 ก.พ. 2565
 • ระยะเวลาการฝึกงาน: 25 เม.ย. – 29 ก.ค. 2565 (1 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565 จะได้รับการพิจารณาเช่นกัน)

วิธีการสมัคร