เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการสัมมนาวิชาการ MUICT-AST The series for Mahidol People เพื่อคนมหิดลให้รู้ทัน Technology เรื่อง “ChatGPT in the Age of Data Science and Data Analysis with Python”

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการสัมมนาวิชาการ MUICT-AST The series for Mahidol People เพื่อคนมหิดลให้รู้ทัน Technology เรื่อง “ChatGPT in the Age of Data Science and Data Analysis with Python” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้โมเดล ChatGPT และการประยุกต์ใช้กับงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
โครงการสัมมนาวิชาการ MUICT-AST The series for Mahidol People เพื่อคนมหิดลให้รู้ทัน Technology เรื่อง “ChatGPT in the Age of Data Science and Data Analysis with Python” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โมเดล ChatGPT เพื่อริเริ่มโครงการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยเวลาที่น้อยลง การใช้ ChatGPT เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและลดความซับซ้อนของการประมวลผล การใช้ ChatGPT ในการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมสร้าง data visualization และเรียนรู้การใช้ Google Colab เพื่อการเขียนโปรแกรม Python สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรม สามารถประยุกต์โมเดล ChatGPT ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น