เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Qingdao University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย พร้อมเข้าเยี่ยมเยียนคณะ ICT

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร. เพชร สัจจชลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และ ผศ.ดร. จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Qingdao University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยร่วมกันในอนาคต ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
โดยคณะอาคันตุกะประกอบไปด้วย
  • Prof. Shen Wenqing, Deputy Secretary of the Party Committee of QUST
  • Prof. Zhang Shuhai, Dean of International College
  • Prof. Yan Yehai, Dean of Polymer Science and Engineering College
  • Prof. Du Junwei, Deputy Dean of Data Science College
  • Prof. Lin Zhiquan, Deputy Director of International Exchange and Cooperation Office
  • Prof. Shi Chenxu, Deputy Dean of Communication College
  • Ms. Yang E., Lecturer, Foreign Affairs (China-Thailand) Section

หลังเสร็จสิ้นการประชุม ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี ได้ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT พร้อมแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวก และพาเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของคณะ อาทิ สถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล (MU AI Center) ห้องประชุม Grand Auditorium ห้องเรียน Smart Classroom ลาน Innovative Space และห้องปฏิบัติการ IoT (IoT Lab) โดยมีคุณธมกร เจียมรชดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี และ นายเดเวน ตีวารี นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 เป็นผู้แนะนำผลงานวิจัยด้าน IoT

 
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก Mahidol University