เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Malaya, ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “The Art of Generative AI: Exploring the Capabilities of ChatGPT”

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล   (ICT Mahidol) พร้อมด้วย   ดร.วุฒิชาติ แสวงผล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย   ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ รศ. ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Kasturi Dewi Varathan อาคันตุกะจาก Faculty of Computer Science and Information Technology, University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับคณะฯ ณ ห้องประชุม A1 ชั้น 1 และจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Art of Generative AI: Exploring the Capabilities of ChatGPT” ณ ห้อง A3 และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Webex Meetings