เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “Farewell Winter Party Activity 2024”

วันที่ 22 มกราคม 2567 นักศึกษาทุนกิจกรรม และทีมผู้นำนักศึกษา ชั้นปี 1 – 4 ร่วมกับ สำนักงานบริหารการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “Farewell Winter Party Activity 2024” งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสต์ ประจำปี 2566 และเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ณ ลาน Innovative Space คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
กิจกรรม Farewell Winter Party Activity 2024 เป็นกิจกรรมที่คณะ ICT จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทย ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในเทศกาลต่างๆ ร่วมกัน อาทิการจับฉลากของขวัญระหว่างนักศึกษา การรับประทานอาหารร่วมกัน และการจับของขวัญพิเศษจากอาจารย์ประจำบ้านของนักศึกษา