เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัล The Giver Award ประจำปี 2563 ในสาขา “ผู้ให้ความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติ”

 วันที่ 14 มกราคม 2564 ผศ. ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกจากงานจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ได้รับรางวัล The Giver Award ประจำปี 2563 สาขาที่ 1 ผู้ให้ความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติ ในกิจกรรม “ปั่นจักรยานเก็บขยะออกจากริมถนนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” ซึ่งเป็นรางวัลจากการเข้าร่วมในกิจกรรมทำดี วันมหิดล (Mahidol Day of Service) เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวความดีที่ตนเองได้ทำ และโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการทำดี ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” โดยรางวัลดังกล่าวมีจำนวนทั้งหมด 8 สาขา ได้แก่

  • สาขาที่ 1 ผู้ให้ความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติ
  • สาขาที่ 2 ผู้ให้ความสุขจากการทำงาน
  • สาขาที่ 3 ผู้ให้ความสุขจากการเคลื่อนไหวร่างกาย
  • สาขาที่ 4 ผู้ให้ความสุขจากการร่วมแรงเป็นชุมชน
  • สาขาที่ 5 ผู้ให้ความสุขจากศิลปะ
  • สาขาที่ 6 ผู้ความสุขจากการทำงานจิตอาสา
  • สาขาที่ 7 ผู้ให้ความสุขจากการภาวนาพัฒนาจิต
  • สาขาที่ 8 ผู้ให้ความสุขจากการเรียนรู้

คณะ ICT ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ ที่ได้รับรางวัล The Giver Award ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความดีและเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของคณะฯ