เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ใน “งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ” ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งบรรยากาศโดยรวม มีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการกว่า 40 สถาบัน โดยบูธของคณะ ICT ได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเรียนการสอนของคณะฯ ทั้ง 2 หลักสูตร ตลอดจนรายละเอียดและเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละรอบที่คณะฯ เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2567 เป็นจำนวนมาก