เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รุ่นที่ 3

วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและหลักสูตร และ ดร.อัคร สุประทักษ์ อาจารย์ประจำคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รุ่นที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำและปูพื้นฐานให้ผู้อบรมสามารถนำเอาโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ไปสร้างสรรค์หรือพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ในอุตหกรรมต่างๆ ต่อไปได้