เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ในงาน “นิทรรศการการศึกษาและอาชีพ” ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ โดยมีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการประมาณ 40 สถาบัน ซึ่งบูธของคณะ ICT มีนักเรียนและผู้ปกครอง ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2567 อย่างต่อเนื่อง