เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Mahidol Job & Education Fair #14

วันที่ 25 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Mahidol Job & Education Fair #14 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ กล่าวเปิดงาน และดร.ธนพล นรเสฏฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นผู้แทนคณบดี มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณบริษัทที่มาร่วมออกบูธรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน และสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มาร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ห้อง Grand Auditorium และห้อง Bits & Bytes Hall คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม ICT Mahidol Job and Education Fair #14 เป็นกิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะฯ และบริษัทชั้นนำด้าน IT ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการสมัครงาน การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และการศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยในปีนี้ มีบริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมเปิดบูธรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน และสถาบันการศึกษาร่วมเปิดบูธแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
เป็นจำนวนกว่า 80 บูธ ซึ่งมีนักศึกษาของคณะฯ นักศึกษาจากคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 600 คน