เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ และประกันคุณภาพ ผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา