เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT)

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณปุณยนุช บวรจินต์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคุณกิตติคุณ ทองกัญชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) งานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ดร.มนัญชยา สามาลา รองผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล