เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณบดีคณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงาน “Mahidol ARI TECH Open House”

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “Transforming research into innovation and Sustainable Impact” ในงาน “Mahidol ARI TECH Open House” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
 
งาน “Mahidol ARI TECH Open House” จัดขึ้นโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางด้าน ARI TECH จากผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และให้ข้อมูลด้านการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถนวัตกรรม ARI TECH จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้ประกอบการที่เคยได้รับทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อาทิ บริษัท Perceptra Co., Ltd., บริษัทวีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด, บริษัท ไอริสซาร์ จำกัด
 
ทั้งนี้ ARI TECH เป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้ จดจำ จำลองต้นแบบ ช่วยวิเคราะห์ รวมไปถึงจัดเก็บข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างมหาศาล เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Immersive) และการเชื่อมโยงและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IoT)
 
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก Facebook: iNT สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม