เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี และ อาจารย์ สนิท แสงเหลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia Artificial Intelligence Research Consortium (IARC) และ UGTV จาก Universitas Gunadarma (UG) พร้อมด้วย PT. Epsindo Prima Solusi ซึ่งเป็น NVIDIA Elite Partner จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ และรับฟังผลการดำเนินโครงการ MAI Center แนวทางการบริหารจัดการระบบ AI and HPC Cluster ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมทางการแพทย์โดยใช้ Machine Learning และ Quantum Information System ทั้งนี้ สมาชิกของ Indonesia Artificial Intelligence Research Consortium (IARC) ให้ความสนใจ รับฟัง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ทรัพยากรระบบ AI and HPC ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ ยังได้หารือความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมทั้งความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการด้าน AI, Biomedical Science และ Technology ในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยร่วมกันในอนาคต
 
โดยคณะอาคันตุกะประกอบไปด้วย
 
  • Prof. Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T., Dean of the Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology, ITS
  • Prof. Dr. Diana Purwitasari, S.Kom., M.Sc., Vice Dean of the Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology, ITS
  • Reza Fuad Rachmadi Ph.D., Associate Professor, Deputy in Directorate of Information System and Technology Development, ITS
  • Muhtadin M.Sc., Assistant Professor, Head of The ITS Robotics Team
  • Dr. rer. nat. I Made Wiryana, M. App. Sc, Head of International Office UG, UG-HPC Team, Member of IARC
  • Dr. Astie Darmayantie, MMSI, MSc, International Office UG, UG-HPC Team, Member of IARC
  • Dr. Endika Perdana, MM, Director of UGTV, UG
  • Dr. Koko Bachrudin, International Office UG, UG-HPC Team
  • Pak Rene Indiarto Widjaja, CEO, PT. Epsindo Prima Solusi, NVIDIA Elite Partner Indonesia
 
ในโอกาสนี้ อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ และ อาจารย์ สนิท แสงเหลา ยังได้ร่วมแนะนำสถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล (MU AI Center) พร้อมพาเยี่ยมชมห้องประชุม Grand Auditorium และห้องปฏิบัติการวิจัย Mahidol-Bremen Medical Informatics Research Unit (MIRU Lab) โดยได้รับเกียรติจากคุณธนินทร์ ระเบียบโพธิ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้แนะนำ MIRU Lab