เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) โครงการ SALAYA ONE INNOVATION SPACE

วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย Professor Dr. Peter Haddawy รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) โครงการ SALAYA ONE INNOVATION SPACE ซึ่งเป็นโครงการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับ คุณเดชา ตั้งสิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โครงการ SALAYAONE RESIDENT ซอยตั้งสิน จังหวัดนครปฐม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งยังสนับสนุนให้เป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในพื้นที่ศาลายา นอกจากนี้ยังผลักดันให้มีการการนำความรู้จากงานวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล มาประยุกต์สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้ยังสอดคล้องกับโครงการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Innovation Valley) อีกด้วย