เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์สนิท แสงเหลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะ ICT ให้การต้อนรับ รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ COSHEM ในโอกาสเข้าตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ณ ห้อง IT404 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินด้านความปลอดภัยฯ ภายในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของอาคารคณะ ICT ได้แก่  พื้นที่สำนักงาน  ห้องประชุม  ห้องเรียน  และพื้นที่ของระบบโครงสร้างต่างๆ อาทิ ระบบสาธารณูปโภค  ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร   รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน  และให้ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยฯ   เพื่อเป็นแนวทางให้คณะฯ   นำไปพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในอนาคตต่อไป