เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัด “โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม MUICT-AST The Series ที่สุดแห่งปี 2567” หัวข้อ “Getting to know React และ Intro to User Experience Design (UX)”

วันที่ 27 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัด “โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม MUICT-AST The Series ที่สุดแห่งปี 2567” สัปดาห์ที่ 3 ในหัวข้อ “Getting to know React และ Intro to User Experience Design (UX)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน พร้อมด้วย ดร. วรลักษณ์ วงษ์เอก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 2 หัวข้อ รวมจำนวน 123 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

“โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม MUICT-AST The Series ที่สุดแห่งปี 2567” เป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการที่คณะ ICT จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 รวมระยะเวลา 3 สัปดาห์ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการอบรมต่างๆ ของคณะฯ ได้ที่ http://www.ict.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02-441-0909