เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Python Programming for Absolute Beginner รุ่น 2”

วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Python Programming for Absolute Beginner รุ่น 2” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผศ.ดร. จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Python เบื้องต้น ให้แก่ผู้สนใจ ณ ห้องประชุม A3 ชั้น 1 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Python Programming for Absolute Beginner รุ่น 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Python ในเบื้องต้น ตั้งแต่การเขียน Input/Output ของโปรแกรม หลักภาษาและไวยกรณ์ทั่วไปของภาษา Python อาทิ Operators, Variables, Data types, Expressions การเขียนคำสั่งวนลูป เช่น For loops, While loops โครงสร้างข้อมูลในภาษา Python รวมไปถึงการสร้างและใช้งานฟังก์ชัน (Function) ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองได้