เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “An In-depth Exploration of Social Listening Tools”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “An In-depth Exploration of Social Listening Tools” โดยได้รับเกียรติจากคุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือด้านการตลาดสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล และติดตามข้อมูลผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดีย “Social Listening Tools” ให้แก่บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจ จำนวนกว่า 89 คน โดยมี ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ณ ห้อง A2 ชั้น 1 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex Meetings
 
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “An In-depth Exploration of Social Listening Tools” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์เกี่ยวกับการใช้งาน Social Listening Tools เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนนำเครื่องมือนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจหรือ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของตนเองได้