เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้า 7 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ในงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ในโอกาสคว้า 7 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ในงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำสิริมงคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

 • คุณธนพร สังข์ประเสริฐ คว้า 2 เหรียญทอง ได้แก่
  • เหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง รุ่นอายุ 46 – 50 ปี
  • เหรียญทอง ประเภทกบ 50 เมตร หญิง รุ่นอายุ 46 – 50 ปี
 • คุณณัฐพล บุญสม คว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ได้แก่
  • เหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 46 – 50 ปี
  • เหรียญทอง ประเภทผีเสื้อ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 46 – 50 ปี
  • เหรียญเงิน ประเภทกบ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 46 – 50 ปี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ได้แก่
  • เหรียญทอง ประเภทกบ 50 เมตร หญิง รุ่นอายุ 51 – 55 ปี
  • เหรียญเงิน ประเภทกรรเชียง 50 เมตร หญิง รุ่นอายุ 51 – 55 ปี
  • เหรียญเงิน ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง รุ่นอายุ 51 – 55 ปี
 • คุณภาคภูมิ พัฒนศิริมากร คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ได้แก่
  • เหรียญทอง ประเภทกรรเชียง 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 36 – 40 ปี
  • เหรียญเงิน ประเภทกบ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 36 – 40 ปี
  • เหรียญเงิน ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 36 – 40 ปี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ คว้า 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้
  • เหรียญเงิน ประเภทกบ 50 เมตร หญิง รุ่นอายุ 56 ปีขึ้นไป
  • เหรียญทองแดง ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง รุ่นอายุ 56 ปีขึ้นไป
 • Prof. Dr. Peter Haddawy คว้า 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้
  • เหรียญเงิน ประเภทกบ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 56 ปีขึ้นไป
  • เหรียญเงิน ประเภทกรรเชียง 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 56 ปีขึ้นไป
  • เหรียญทองแดง ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 56 ปีขึ้นไป

นอกจากนี้ บุคลากรคณะ ICT ยังคว้า 1 เหรียญทอง ประเภทผลัดมิกซ์ฟรีสไตล์ 4×50 เมตร ชายหญิง รุ่นอายุ สูงกว่า 45 ปี ซึ่งนักกีฬาที่ลงแข่งขัน ประกอบด้วย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม
 • คุณธนพร สังข์ประเสริฐ
 • คุณณัฐพล บุญสม