เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

บุคลากรคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กลับมาร่วมสนุก (Come Back Together)” เนื่องในงานแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กลับมาร่วมสนุก (Come Back Together)” เนื่องในงานแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 จากผลงานภาพถ่าย “ผลการแข่งขัน (Result)” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท ในงานพิธีปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ Digital Smart Gymnasium มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “กลับมาร่วมสนุก (Come Back Together)” เนื่องในงานแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 เป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้งานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป ได้เก็บภาพความทรงจำ และความประทับใจ ที่แสดงถึงพลัง ความสุข สนุกสนาน และบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมส่งประกวดภาพถ่ายทั้งหมด 37 ท่าน รวม 232 ภาพ