เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566” โดยได้รับเกียรติจาก คุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร ในพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

“รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566” เป็นรางวัลที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูคุณงามความดี จารึกไว้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 131 ราย