เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

DAViS: ระบบส่องหุ้นอัจฉริยะ โดยคนไทย เพื่อคนไทย

การลงทุนในหุ้นอาจเป็นเรื่องที่ใครหลายคนให้ความสนใจ โดยเฉพาะในช่วงที่เราต่างต้องเผชิญกับภาวะข้าวยากหมากแพง แต่ความเสี่ยงจากการลงทุนที่มากจนเกินไป ก็ไม่ใช่เรื่องที่นักลงทุนมือใหม่จะรับไหว รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้วิจัย จึงสร้างระบบส่องหุ้น DAViS เพื่อทำนายหุ้นไทยจากบริบทไทย ผ่านงานวิจัยเรื่อง “DAViS: A unified solution for data collection, analyzation, and visualization in real-time stock market prediction”

ระบบส่องหุ้น DAViS สร้างสรรค์ขึ้นจากความสนใจด้านการลงทุนด้วยการซื้อขายหุ้นเป็นจุดเริ่ม โดยทีมวิจัยมองว่า หุ้นไทยแตกต่างจากหุ้นของต่างประเทศ เพราะมีปัจจัยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกจากสถานการณ์เข้ามาข้องเกี่ยว เช่น การประท้วง นโยบายการสนับสนุนของรัฐ การปิดตัวของกิจการ ฯลฯ ทำให้ราคาของหุ้นเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยแวดล้อม ซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เพราะจากการสังเกต นักลงทุนไม่ได้อ่อนไหวต่อเหตุการณ์มากเหมือนกับนักลงทุนคนไทย

นอกจากนี้ ระบบ DAViS บูรณาการข้อมูลมากมายมหาศาลจากหลายแหล่งภายในประเทศ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Twitter กระทู้ในพันทิป ข่าวหุ้น และรายงานจากตลาดหุ้น ทำให้ทีมวิจัยต้องเผชิญกับอุปสรรคทางด้านความพร้อมของเครื่องมือในการประมวลผลภาษาไทย ทว่าสุดท้าย ระบบส่องหุ้น DAViS เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนในหุ้นไทยก็ประสบผลสำเร็จ แม้จะต้องพบข้อจำกัดดังกล่าว โดยระบบนี้อาศัยการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) ในการประมวลผลโดยอัตโนมัติจนเกิดเป็นสถิติราคาหุ้นย้อนหลัง อันนำไปสู่การทำนายราคาหุ้นในวันถัดมา

“ระบบ DAViS ทำให้นักลงทุนได้ข้อมูลจากการตัดสินใจจกหลายแหล่ง ทั้งจากข่าวหุ้นที่อยู่ตามสื่อสำนักพิมพ์ในประเทศ กระทู้พันทิป และข้อมูลอัปเดตจากสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงมุมมองของนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย พูดง่ายๆ คือจะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจรอบด้าน สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุน ว่าจะชั่ง ตวง วัดอะไร ยังไง จะตัดสินใจซื้อไหม”

แม้ว่าระบบส่องหุ้น DAViS จะเผยแพร่เฉพาะในรูปแบบบทความวิชาการในเวลานี้ แต่รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ ยังคงเชื่อมั่นว่า ผลงานวิจัยนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ให้สาธารณชนเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ หากได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอด ทั้งยังถือเป็นการบูรณาการศาสตร์หลายๆด้าน โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเงิน (Finance) เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน (FinTech) อันเป็นผลผลิตโดยฝีมือคนไทย

บทความวิจัย “DAViS: A unified solution for data collection, analyzation, and visualization in real-time stock market prediction” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ ดร.ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล นายภูมิ เวทยากร นายพรพัฒน์    เพชรฉาย และนายศิริพงษ์ ไตรวิจิตร คณาจารย์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึง Dr. Sunghoon Lim จาก Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), South Korea ได้รับการเผยแพร่ใน Journal of Financial Innovation ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ SCImago Journal Rank ระดับ Q1 (กลุ่มวารสารที่ดีที่สุดในสาขา Finance)

ภาพประกอบ:

กรอบแนวคิดของงานวิจัย “DAViS: A unified solution for data collection, analyzation, and visualization in real-time stock market prediction”

(ที่มา: Tuarob, S., Wettayakorn, P., Phetchai, P. et al. DAViS: a unified solution for data collection,  analyzation,  and   visualization   in   real-time    stock    market prediction. Financ Innov 7, 56 (2021). https://doi.org/10.1186/s40854-021-00269-7